Svarta vinbär

Goda och nyttiga bär

Svarta vinbär är ett nyttigt och gott bär som kan användas till juice, saft, gele och sylt. Svarta vinbär innehåller mycket pektiner och bildar lätt gele. Ska du göra saft eller juice kan man pröva sig fram och blanda i vatten om det visar sig att råsaften är tjock. Om saften ändå har blivit tjock kan man värma upp den och blanda i mer vatten. Socker fungerar som konsververingsmedel . Men man kan minska den sockermängd som rekommenderas om man fryser saften. Pröva dig fram och anteckna det som smakar bäst så vet du hur du  ska göra nästa år. Det är alltid viktigt att skumma väl och använda rena och varma kärl och försluta snabbt. Vid låga socker-tillsatser rekommenderas bensoesyra(ex. Atamon) för att säkra hållbarhe

De vanligaste sorterna idag är Hildur, Polar, Storklas och Bentron. Den sistnämnda sorten är upprättstående men är känsligare för toppfrysning. Men bären har en mycket bra smak. Smak tycks variera beroende på sort och årsmån.. Alla bär som odlas i norra Sverige är vitaminrikare och har bättre smaklighet än de som odlas söderut beroende bl.a. på ljusklimatet och kyligare väder. De nya sorterna verkar vara friska och hållbarare än de gamla. Hösten 2017 blev skörden trots allt bra, men bären fanns bara på den nedre delen av buskarna. Trots höstbeskärning låg  de nedersta grenarna ner mot marken och varje buske måste stöttas i efterhand vid bärmognaden. Även  sommaren 2018 var det viktigt att stötta grenarna. Bären mognade ojämnt och bärkvaliteten försämrades snabbt efter mognaden på grund av väderleken. Det var viktigt att hinna med att plocka resp. buske i tid för att få önskad kvalitet. Förvånande var att den gamla sorten Jänkisjärvi gav både  bästa bärkvalitet och hållbarhet.

Svarta vinbär var mycket populärt som självplock under 1970-talet. Många gjorde goda viner av bären.De sorter som då var tillgängliga i Västerbotten visade sig vara mycket känsliga för mjöldagg ( Stella I och Stella II) Sedan kom Jänkisjärvi (goda bär), men den visade sig vara känslig för bladfläcksjuka, vilket gjorde att bladen blev bruna och trillade av för tidigt på hösten. Korpikylä var en tidig sort som gav goda bär, men den blev aldrig riktigt populär. Den sort som har stått sig sedan länge tillbaka är Öjebyn som är en frisk buske och ger goda bär. Den är lite sen, men den har alltid hunnit mogna. Problemet med Öjebyn är att grenarna är veka och lägger sig och slår rot om man inte är noga med beskärningen. Problemet minskar  om busken planteras djupt.

Användning: Sylt och saft. Om sockertillsatsen minskas är vinbärssaften en utomordentligt bra matdricka.

 

Växtskydd

I norrs Sverige kan framför allt knoppmals larver äta upp knopparna så att grenarna blir kala och de måste då klippas bort. Alla som odlar svarta vinbär måste vara på sin vakt så att inte vinbärsgallkvalstret får fäste( knopparna blir runda).. Den gör att busken blir steril. Busken ska då tas upp och brännas.

Odlingsteknik

Bäranlagen anläggs på hösten och därför bör buskarna gödslas med klorfri gödsel på hösten för att nästa års bärskörd ska bli bra. Svarta vinbär blommar tidigt på våren och det kan vissa år vara ett bekymmer om det blir frostnätter. Under blomningnen är det ett otroligt surr av bin och humlor i varje buske. Svarta vinbär luktar dessutom mycket gott.  Busken har inte lika stora krav på dränering som saskatoon eftersom den vill ha fukt. Efter skörd på hösten ska buskarna beskäras för att ge bättre bärkvalitet året därpå. Den klarar också vintern bättre om den beskärs och det blir lättare att plocka bären.